Euro Bell

Immateriella eller fysiska tjänster?

En intressant utveckling senaste tiden är att tjänsteekonomin verkar ha delat sig. På ena sidan finns de traditionella fysiska tjänsterna så som att erbjuda reparationer av hus, bil och så vidare eller tillhandahållandet av dagligvaruhandel. […]

Aug, 25

Navigation

Please use the navigation to move within this section.