Euro Bell

Framtidsyrken

Det är inte sällan det skrivs om vilka som är framtidsyrken. Nyligen spreds en artikel där Bill Gates, enligt utsago, proklamerade att framtiden låg inom vetenskap, ingenjörsvetenskap och ekonomi. Nu är detta så klart väldigt […]

Feb, 17

Navigation

Please use the navigation to move within this section.