Euro Bell

Information

This article was written on 17 Feb 2017, and is filled under Industri.

Framtidsyrken

Det är inte sällan det skrivs om vilka som är framtidsyrken. Nyligen spreds en artikel där Bill Gates, enligt utsago, proklamerade att framtiden låg inom vetenskap, ingenjörsvetenskap och ekonomi. Nu är detta så klart väldigt breda fält och man kanske lika gärna kan säga att framtiden finns någonstans mellan natur- och samhällsvetenskapen. Sanningen är väl snarare att ingen med säkerhet kan säga vilka områden som kommer att vara mer eftertraktade än andra. Vetenskapen sägs utvecklas exponentiellt, på så sätt att när väl en viss utveckling kommer igång så går den snabbare och snabbare.

Många prognostiserar att när artificiell intelligens tillämpas i praktiken så kommer det att konkurrera ut många jobb som i nuläget kräver en manuell arbetsinsats. Vad som händer med de vars ekonomi förlitar sig på sådana jobb är så klart oklart. Menar de som spår om framtiden att alla ska skola om sig till vetenskapsmän och ingenjörer? Det är knappast ett realistiskt förslag. Vad de istället borde fundera på är vad framtiden har att erbjuda för den som inte har spetskompetens inom de för tillfället efterfrågade fälten. Ett samhälle som inte klarar av att lyfta dessa personer kommer säkerligen få många oväntade problem.